Седмица 44. Рамбутан | What do you like most about yourself?

Ето че и последната седмица в университета дойде. Времето тук минава бързо 🙂  Всичко, което е правя е толкова интересно, че чак е приятно да се работи по тези проекти. По Фотография винаги правим презентации и представяме снимките си пред целия клас. Преподавателката винаги твърдеше, че снимките на един 'фотограф'се отнасят за самия него. Последната … Continue reading Седмица 44. Рамбутан | What do you like most about yourself?