Седмица 18. Зеленчукови кюфтенца. | Week 18. Veggie patties.

Първата седмица вкъщи беше повече от луда – срещи с толкова много хора, обикаляне на фризьори и нужните-неща-които-да-направим-като-се-приберем. Прибирах се доста късно (или по-скоро рано), което разбира се, не беше най-приятното нещо а родителите ми. Ама какво да се прави, нали си ме обичат, разбраха желанието ми да се скитам по улиците до ранни зори.

Ходихме до Метро, за да купим храна, защото вкъщи по някаква причина нямаше нищо и с желанието си уж да си купя много нови неща, които да опитвам, изобщо забравих да търся интересни плодове примерно.

И по този повод, новата храна тази седмица са импровизирани зеленчукови кюфтенца – настъргах половин (тук са огромни) сладък картоф, 2 тиквички, пресни броколи и добавих всякакви други неща – моркови, лук, натрошено ленено семе (добавям го във всичко), подправки, сирене, кашкавал, дори сложих едно яйце, само че тъй като тиквичките бяха твърде водни, накрая яйцето ми остана във водата, която изхвърлих. Пекох ги във фурната върху хартия за печене и бяха страхооооотни!

Перфектното пролетно ястие.

И имам нова книга, казва се “1 страница на ден – Ежедневен творчески спътник” на Адам Дж. Кърц. Майка ми ми се изсмя, че имам творчески спътник, ама пък е толкова свежа – идеята е в рамките на 365 дни да правиш нещо, което ти казва книгата. Но не си мислете кой знае какво – понякога просто трябва да напишеш колко е часът или да нарисуваш нещо или да напишеш някое име или да залепиш снимка. Но пък е креативно и ми харесва да тренирам тази си страна и постоянството и търпението. Така че да, имам си творчески спътник :))HEALTHYLICIOUS
УЕБСАЙТ
☆ YOUTUBE
☆ INSTAGRAM

FACEBOOK

PERSONAL
FACEBOOK
INSTAGRAM
УЕБСАЙТ
БЛОГ

 х Анелия

_____________________________________________________________________________

The first week at home was more than crazy – meeting so many people, going for a haircut and all-thi-thing-you-need-to-do-when-you-are-back. I was coming home a little bit late (or should I say early), which, of course, was not the best according to my parents. But they love me, right?, so they got the idea that I want to wander the streets till dawn.

We went to Metro to buy food, cus for some reason there wasn’t any food at home and while I had the desire to buy many new things to try, I completely forgot to look for intressting fruits for example.

And because of this the new food for the week are the improvised veggie patties – half (they are huuuuge here) sweet potato, 2 zucchinis, broccoli and many other things like onion, grounded flax seed (I add this in everything), herbs, cheese and even an egg, but since the zucchinis have much water, the egg stayed in the water I threw hahah. I baked them on baking paper and they were aweeeesome!

The perfect spring dish.

And I have a new book, called “1 page a day – a daily creative companion” by Adam J. Kurtz.  My mom basically laughed at the fact that I have a creative companion, but it’s so cool – the idea is that every day for a year you do the thing that the book says. But sometimes it’s just writing the exact time or to draw or to write something or to put a photograph. But it’s creative and I like the idea of training that side of myself and the patience and the persistency. So yeah, I’ve got a creative companion :))

x Aneliya

Leave a Reply