Седмица 17. ВКЪЩИ. И ореховки. И Великден. | Week 17. HOME. And walnut muffins. And Easter.

Тази седмица беше абсолютно шантава – премина през всички емоции и състояния и завършва абсолютно подобаващо, а именно с края на втората ми година в университета, прибиране вкъщи и Великден със семейството! Какво по-хубаво от това!

Седмицата започна с приготвянето на новата храна за тази седмица, а именно страхотни ореховки с 3 основни съставки!

Още на втория ден обаче се случи катарзис, а именно част от курсовата работа, която трябваше да предам в петък и която правя от 3 седмици се изтри. Става въпрос за уебсайт, който пиша с html и css и използвам Dreamweaver. Тъй като любимият ми компютър няма достатъчно място и в един момент ми съобщи, че не може да работи, любимата програма някак си взе решението да изтрие съдържанието на css файла ми. И изведнъж в 23:30 във вторник се оказах без половината си сайт. Разбира се, последваха доста сълзи и двучасов разговор с прекрасните ми родители, които се опитаха да направят всичко възможно, за да оправим проблема. Но уви…техника…

Сряда продължи напрегнато – писах html в автобуса, почти не спах и пих кафе, но пък тези ситуации по някакъв начин ни учат на повече мотивация (е, не е точно най-мотивиращото нещо, което можеше да ми се случи…), но така де, дадох всичко от себе си и в крайна сметка успях да пренапиша всичко, което имах.

Четвъртък празнувахме рожден ден и последното ни излизане с момичетата в Абърдийн. Е, бутилките вино свършваха доста бързо. Но пък си изкарахме страхотно.

Петък – курсовата е предадена. Време за сън няма. Багажът трябва да се опакова. Куфарите ми се пръскат по шевовете, нека видим какво ще се случи на летището. Имам 2 куфара и 2 ръчни чанти… успех!

Събота – 3:00 сутринта – хващам таксито, 5:35 – излитамееееее! Прибирам сеееее! След премеждия по летищата (да се разбира бягане из терминала, за да си хвана втория полет, успешно пристигнах с два куфара и две чанти). Прибрах се във Варна! Еха, вкъщи съм!!!! Правих първия си козунак с помощта на майка ми и се получи изнанадващо много хубав.

Неделя – Великден е! Голямото ядене! На гости на баба, има готвена храна, еха, всичко е прекрасно! Разходка из зелената Варна! Не мога да спра да казвам ‘Еха!’

Каква страхотна седмица!HEALTHYLICIOUS
УЕБСАЙТ
☆ YOUTUBE
☆ INSTAGRAM

FACEBOOK

PERSONAL
FACEBOOK
INSTAGRAM
УЕБСАЙТ
БЛОГ

 х Анелия


This week was absolutely crazy – it went through all possible emotions and conditions and ended perfectly – with the end of my second year at uni and with being home and spending Easter with my family. What’s better than that?

The week began with the preparations of these awesome walnut muffins/biscuits with only 3 ingredients (3 eggs, 200g walnuts, 100g dates)

On the second day of the week a catharsis happened – a part of my coursework, which I had to hand in on Friday and on which I have been working for weeks, disappeared. I’m talking about my website, which I’m creating with html and css, using Dreamweaver. My beloved laptop does not have enough space and in a particular moment it just announced that is cannot work anymore. Then, my favourite program decided to delete the content of my css file. All of a sudden, at 11:30pm on a Tuesday, I was missing half of my website. Of course, a lot of tears followed and a two-hour conversation during the night with my amazing parents, who were trying to help me….but…technology…

Wednesday was intense as well – I was writing html in the bus, I almost did not sleep and I drank coffee, but all those situations somehow teach us…to be more motivated (well, it’s wasn’t exactly the most motivating thing that could have happened), but still I did all my best and by the end of the day I had everything once again.

On Thursday we attended a birthday party and it was our last night out in Aberdeen with the girls. Well, the wine bottles disappeared pretty fast. But we had great time.

Friday – the coursework is handed in. There is no time for sleep. I should be packing. There is not enough space in the suitcase..lets see what will happen on the airport. I have 2 suitcases and 2 hand bags…good luck!

Saturday – 3:00am – I’m taking the taxi; 5:35am – landing offfff!  I’m going homeee! After a few misadventures on the airport (to be read as – running on the terminal, trying to catch the second flight, but landing successfully with my 2 suitcases and 2 hand bags). I’m in Varna! Wow, I’m home! I did my first Easter cake with my mother’s help and it was surprisingly well nice.

Sunday – it’s Easter. A lot of eating! We are at my grandma’s, there is plenty of food, it’s so amazing! A quick walk in the covered in green Varna! I cannot stop saying “wow”!

What a wonderful week!

x Aneliya

Leave a Reply